Copyright


Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen och tillhör NTK Europe AB. Detta gäller även varumärken, företagslogotyper, symboler etc. om inte annat anges på webbplatsen.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan skriftligt godkännande av NTK Europe AB. Observera att webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Garantier

Informationen på webbplatsen tillhandahålls utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

NTK Europe AB lämnar inga garantier eller utfästelser avseende andra webbplatser som du kan nå genom länkar från denna webbplats. Länkarna ska endast ses som en service. NTK Europe AB kan ej kontrollera eller hållas ansvarigt för innehållet på någon sådan webbplats. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och tillse att det som används är fritt från virus, maskar, trojaner etc.

NTK Europe AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel kan resultera i missledande information. Detta innebär att NTK Europe AB inte kan garantera att informationen vid varje enskild tidpunkt är till 100 % korrekt, komplett och uppdaterad.

Informationen på denna webbplats kan när som helst ändras utan föregående tillkännagivande.

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en enkel textfil som sparas på din dator under viss tid. Cookies används för att känna igen en användare och utifrån detta anpassa webbplatsen, exempelvis i fråga om språkversion. Informationen i en cookie kan användas för att följa en besökares beteende på webbplatsen.

På denna webbplats används cookies i statistiskt syfte. Om du inte vill tillåta cookies så ska du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras. Väljer du att inte tillåta cookies kan det medföra att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Om du har några funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss.